Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ciddi Komedya Ne Demek?

Ciddi Komedya Ne Demek?

Kentsoylu komedyası için Diderot’nun kullandığı bir terim. Ciddi komedya soyluluğun yüksek komedya anlayışına ve aynı zamanda halkın kaba güldürü anlayışına karşı ortaya konulmuş bir türdür.


Leave a Comment

Loading...