Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ceteris Paribus Nedir?

Latince “Diğer tüm durumlar sabitken” anlamına gelen bu kalıp, hemen hemen tüm bilimlerde kullanılan bir analiz yöntemidir.

En yaygın ve sistemli olarak kullanıldığı alan, iktisattatır ve ele alınan konuyla ilgili analizde, bir değişkendeki değişmeyi, diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımıyla irdelemektir. Örneğin “Malın fiyatı yükseldiğinde, ceteris paribus, talebi düşer” önermesi yalnızca malın fiyatı yükseldiğinde ve diğer bütün koşullar (ikame ve tamamlayıcı malların fiyatları, zevk ve tercihler, tüketici geliri vb.) sabit kaldığında malın talebinin azalacağını ifade eder. Bu ifade, bir mala yönelik efektif taleple o malın fiyatı arasındaki korelasyonu belirlemektedir.


Leave a Comment

Loading...