Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Çatışma Ne Demektir?

1-) Olay dizisinin gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran kişiler arasındaki iç ve dış çatışmalar. 2-) Bir oyun kişisinin kendi içindeki bunalımdır.


Leave a Comment

Loading...