Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Büyüme Nedir?

Büyüme Nedir?

Ekonomik Büyüme Hızı Oranı, 2007 yılının 3. Çeyreği’ne kadar Reel GSMH
değerleri karşılaştırılarak hesaplanmıştır. Bir ulusal ekonomide, bir önceki yılın aynı
çeyreğine (dönemine) göre veya yıllık bazda, bir önceki yıla göre ulusal ekonominin daha
fazla mal ve hizmet üretmeyi başarması, ekonomik büyüme olarak tanımlanabilir. Eğer,
karşılaştırma Nominal GSMH değerleri üzerinden yapılırsa aldatıcı olacaktır. Çünkü, içinde
enflasyonun aldatıcı etkisi taşyacaktır. Bu nedenle, gerçek ekonomik büyüme hızını, yani
Reel Ekonomik Büyüme Hızını, ya da kısaca büyüme hızını ölçmek için Reel GSMH değerleri
karşılaştırılır ve bir önceki yılın aynı çeyreğine (dönemine) göre veya bir önceki yıla göre
Reel GSMH değeri artmışsa, ekonomi büyümüş kabul edilir. Böylece, geliri artan toplum da
daha fazla tüketme olanağına kavuşur. Tekrarlamak gerekirse, Reel GSMH’da bir önceki
döneme göre meydana gelen yüzde artış oranına “ekonomik büyüme oranı” denmektedir.
Yani, 2006 yılının Reel GSMH oranı, 2005 yılının Reel GSMH oranına bölündüğünde veya
oranlandığında çıkan yüzdesel değişim değeri, o ekonominin ekonomik büyüme hızıdır.
Bununla birlikte, 8 Mart 2008 tarihinde TÜİK tarafından yapılan açıklama
doğrultusunda, Türkiye’de ekonomik büyüme hızının hesaplanma yöntemi
değişmiş ve artık hesaplamanın GSYH değerleri üzerinden yapılacağı
duyurulmuştur.


Leave a Comment

Loading...