Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Bütçe Doğrusu Ne Demektir?

Bütçe Doğrusu Ne Demektir?

En basit ifadesiyle bir tüketicinin cebinde sınırlı geliri, bütçesini, satın
alma gücünü temsil eder. Bütçe doğrusunun eğimi nispi fiyatları, yani X ve Y mallarının
fiyatlarının birbirine oranını verir. Bütçe doğrusu; gelirin tamamının harcanması durumunda,
X ve Y mallarından alınabilecek miktarlar bileşimini gösterir.


Leave a Comment

Loading...