Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Boks Nedir?

Boks Nedir?

Mücadele sporlarının başında gelmekte olan boksun yaklaşık beş bin yıllık geçmişi
vardır.Askeri amaçlarla ve kuralsız başlayan boksun, spor olarak temelleri 17.yüzyılda
Đngiltere’de atıldı.Boks kurallarını belirlemek ise Quennsberry Markisi himayesinde
oldu ve amatör boks 1904 St.Louis olimpiyatlarında bir spor branşı olarak yer
aldı.Ülkemizde ise çoğu spor branşında olduğu gibi ilk denemeler Kurtuluş Savaşı’nda
işgalci askerlerin aralarında yaptıkları oyunlardır.1924’de Türkiye Boks
Federasyonu’nun kurulması bu sporun ülkemizde ilk federe branşlardan birini olduğunu
göstermektedir.Modern ve profesyonel boks ise daha çok ABD’de gelişmiş olup belli
bir yaygınlık ve popülarite kazanmıştır.Boks kısaca özel eldivenli ve kasklı iki kişi
arasında rinde belli kurallar dahilinde yapılan,yumruk esasına dayalı bir spor
dalıdır.Boks terimleri ise nispeten yeni türevleri olmayan,belli bir alana sıkışmış
terimlerdir.Bokstaki temel prensiplerin değişmemesi terimlerin de sabit ve sınırlı
kalmasını beraberinde getirmiştir.


Leave a Comment

Loading...