Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Boğumlanma Ne Demek?

Boğumlanma Ne Demek?

Konuşma organlarımızın (dudak, dil, damak uzamı, yanaklar, alt çene) boğazımdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışması. Sessiz harflerin bir tümcenin başında ve sonunda kesin, belirgin bir biçimde ve sesli harflerin yüksekliğine, vurgularına, renklerine dikkat edilerek söylenmesi.


Leave a Comment

Loading...