Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Bis Ne Demek?

BİS Ne Demek?

Konserde halkın icracıdan ek parça çalmasını istemek için kullandığı kelime. Yerine “ encore” kelimesi de kullanılır “yine” anlamına gelir. Notada “bis” yazısı, bir bölümün bir kere daha çalınacağını gösterir.


Leave a Comment

Loading...