Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Beynelmilel ne demek ?

Beynelmilel ne demekti ?

Uluslararası, enternasyonel anlamlarına gelmektedir

 


Leave a Comment

Loading...