Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Basso continuo Ne Demektir?

BASSO CONTİNUO Ne Demektir?

Sürekli bas. 16. yy. sonlarında klavsenci veya orgçuların çok ses müziğine eşlik etmelerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş kuraldır.


Leave a Comment

Loading...