Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Başkalarından Geri Kalmama Etkisi Neyi İfade Eder?

Başkalarından Geri Kalmama Etkisi Neyi İfade Eder?

Kişilerin bir mala olan talebinin o malın diğer kişiler
tarafından da satın alındığı için artmasını ifade eder. Sürüye katılma talebi topluluğa, gruba
çevreye uyma amacıyla oluşan talepten kaynaklanır. Bir mal veya hizmetin başkalarına
benzeme, kitleye uyma amacıyla edilmesi, modaya uymak, diğer kişilerden aykırı
düşmemek için yapılan tüketimi ifade eder. Fiyat düştüğünde talep başkalarından geri
kalmama etkisi ile daha da artar. Örnek olarak moda olan oyuncakları, moda kıyafetleri
vermek mümkündür.


Leave a Comment

Loading...