Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Bartok Kimdir?

BARTOK Kimdir?

(1881-1945):Macar besteci,1940`ta İngiltere`ye yerleşmiş ve burda fakir bir adam olarak ölmüştür.Gençliğinden beri piyano virtüözüdür.Kısmen Kodaly ile beraber macar ulusal müzik tarzını geliştirmiş,Macar halk şarkılarını toplamış ve yayınlamış ve Liszt,Brahms,vb.`den gipsy müziğinden farklılıklarını göstermiştir.Diğer halk şarkılarınıda incelemiştir.Genellikle atonal ve dissonansı gösteren çalışmaları şunlardır:”Bluebeard`s castle” operası ,”Tahta Prens” ve”Efsanevi Mandarin”mim oyunları , “Microcosmos”un dahil olduğu piyano müziği, “Out of Doors”ve çocuklar için çalışmalar, orkestral dans süitleri, orkestra için Konçerto, “Yaylılar, Vurmalılar ve Celesta için Müzik”, 3 piyano konçertosu, 2 keman konçertosu,Viyola konçertosu, 6 yaylı çalgılar dörtlüsü, “Zıtklıklar”triosu, şarkılar ve halk şarkıları düzenlemeleri.


Leave a Comment

Loading...