Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Barok Tiyatro Ne Demektir?

Barok Ne Demektir?

Aşağı yukarı 1590 ile 1750 yıları arasındaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür anlayışı. En önemli anlatımını mimarlık müzik alanında bulmuştur. Ancak resim, heykel ve tiyatroyu da etkilemiştir.


Leave a Comment

Loading...