Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Bach Johann Sebastianoğum Kimdir?

BACH,Johann Sebastianoğum Kimdir?

21 mart 1865`te Eisenach`tır.Yine müzikçi olan Johann Ambrosius Bach`ın oğludur.Annesi Elisabeth,Erfurtlu soylu bir aileden gelmektedir.Köklü ve geniş bir aileye sahiptir.Birçok müzikçi yetiştiren bir sülaledendir.Bunların arasında en eski bilineni 1550-1616 yılları arasında yaşamış olan Veit Bach`tır.Sebastian Bach ilk müzik bilgisini babasından sonra ağabeyi Johann Cristoph`dan almıştır.Daha sonra ise genç Bach,kendi çalışmalarıyla ilerlemiştir.1700 ve 1703 yılları arasında Lüneburg`da şarkıcılık,organistlik ve viyolonsel seslendiriciliği yapmış,aynı zamanda Georg Böhm ve J. Reinken gibi org virtüözlerinden yararlanmıştır.1703`te Weimar`da saray müzikçiliğine viyolonselci olarak girmiş,Arnstadt`ta da kilisenin organistliğini üstlenmiştir.1705 yılında o sıralarda Lübeck`te bulunan büyük org virtüözü Buxtehude`ü dinlemek üzere yaya olarak oraya gittiği ve ona aşırı düzeyde hayran kaldığı,bu yüzden geriye geç dönerek işinden olduğu söylenmektedir.1707-1708 yılları arasında Mühlhausen`de ve bu tarihten sonra Weimar`da ilk önemli eserlerini vermiştir.1708`te Weimar`a gelereksaray orgcusu,1714`te müzik yönetmeni olmuştur.Bu şehirde kaldığı süre içerisinde birçok klavsen ve org parçaları, prelüdler, fügler, tokatalar, fantaziler, varyasyonlar, org ve keman konçertoları ve kantatlar bestelemiştir.1717`de Weimar`ı terk ederek Goethen`e gitmiş ,orada orkestra şefliği ve oda müziği yöneticiliği yapmıştır.Prens Christian Ludwig Von Brandenburg için Brandenburg konçertolarını bestelemiş, birçok keman konçertosu ve sonatları, solo keman ve viyolonsel süitleri, senfoniler, Fransız süitleri yazmıştır.1723`te Leipzig`e gitmiş ve Johann Kuhnau`nun Thomas kantoru olmuştur.Müzik hocalığı,müzik müdürlüğü,koro şefliği gibi birçok işleri içeren bu görevde yılmaksızın çalışmış,öğrenciler yetiştirmiş,eserler vermiştir.Bach 1747`de Prusya Kralı Frederich II`nin daveti üzerine Potsdam`a gitmiş,kral kendisine hayran kalmıştır.Yaşamını son zamanlarında kör olmuştur.Müzik dünyasının bu önemli ismi 28 temmuz 1750`de ölmüştür.


Leave a Comment

Loading...