Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Azimet Ne Demektir

Farz, vacip, sünnet, müstehap niteliğindeki bir davranışın  yapılmasını; haram, mekruh gibi davranışların da yapılmamasını ifade eden  bütün teklifi hükümleri içine alır. Hanefiler’e göre, yolculuk esnasında dört  rek’atlı farz namazların kısaltılarak ikişer rek’at kılınması esasen bir azimet  hükmüdür.


Leave a Comment

Loading...