Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Azalan Marjinal Fayda Yasası Nedir?

Azalan Marjinal Fayda Yasası Nedir?

Tüketici bir malın kullanımını eşit miktarlarda artırdığında,
tüketilen her ek birim malın sağladığı fayda olan marjinal faydasının, azalacağını, yani her
ek birimin marjinal faydasının bir önceki birimden daha az olacağını ifade eder.
Toplam faydanın maksimum olduğu tüketim miktarında marjinal fayda sıfıra eşit olur.
Toplam faydanın maksimum, marjinal faydanında sıfıra eşit olduğu tüketim düzeyi “Doyum
Noktası” olarak adlandırılır.


Leave a Comment

Loading...