Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Atletizm Nedir?

Atletizm Nedir?

Atletizm tüm spor branşlarının temeli sayılmaktadır.Birçok spor branşı atletizm
unsurlarını içinde barındırır.Đnsan gücüne dayalı ilk spor dalı olmasının yanı sıra
çalışma,yetenek,taktik gibi unsurları içinde barındırması atletizmi önemli kılmıştır.Bu
eski spor dalındaki terimlere dilimizde yeterince karşılık bulunmuştur.Dolayısıyla
sayıca fazla olan atletizm terimleri aşağıda çoğunluğu Türkçe olarak
sunulmuştur.Düzenli sporların başlangıcı olan atletizm insanoğlunun başlangıçtaki
temel gereksinimleri koşma,atlama ve atma unsurlarını içinde barındırıyor.


Leave a Comment

Loading...