Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Atıcılık Nedir?

Atıcılık Nedir?

Ateşli silahların icadı ile beraber başladığı tahmin edilen atıcılık ile ilgili ilk yarışmalar
15.yüzyılda Almanya’da yapılmıştır.Đlk olimpiyatlarda da yer alan atıcılık sporu
20.yüzyılın başlarından itibaren gelişmeye başladı.Bu spor dalı bize insanlara zarar
vermeden ateşli veya benzeri silahların spor,taktik,beceri düzeyinde faydalı
kullanılabileceğini ortaya koymuştur.Atıcılık terimleri içerisinde Türkçe olanlarında
oranca fazlalık görülmektedir.Đki temel atıcılık türü olan trap ve skeet terimleri ise
kalıplaşmış niteliği,yaygınlığı ve Türk dilinde tek kelime ile icra edilmeyişi yönüyle
aynen korunmuştur ki terim gibi kalıplaşmaya elverişli bir sahada bu tercih yanlış
görülmemelidir tabiki.


Leave a Comment

Loading...