Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

AS-AD Analizi Ne Demek?

AS-AD Analizi Ne Demek?

IS-LM analizinin eksikliğini gidermek yönünde ortaya konulan analizde AS (Toplam Arz) ve
AD (Toplam Talep) arasındaki etkileşim ele alınır. Bu analizde önceki makroekonomik
modellemelerde yer almayan fiyatlar genel seviyesi (P) olgusu da analize dahil edilmiştir.
Buna göre AD eğrisi IS-LM analizinde fiyatlarla ilgili değişimden yola çıkılarak elde edilir.
Eğer denge milli gelirde, yani üretim hacmi ve para arzı veri iken fiyatlar (P) azalırsa,
paranın reel alım gücü artacağından LM sağa kayar ve milli gelir seviyesi artar. Bir başaka
deyişle fiyatlar düşerken talep açısından bakıldığında milli gelir artar. AS eğrisi ise, bir
ülkede üreticilerin yani AS’nin fiyatlara yönelik tavırlarını ortaya koyar. Bu açıdan
bakıldığında, arz edenler içinde bulundukları koşullara göre üç farklı tepkide bulunabilirler.
Eğer Keynes’in tanımladığı türden bir efektif talep yetersizliği içinde iseler, fiyat
artışlarından bağımsız bir şekilde üretimi artırma eğiliminde olurlar (Keynesyen Aralık). Yani
eksik kapasitelerini talep artışı ile karşılaştıkça kullanmaya yönelirler. Kapasite sınırına
yaklaştıkça kısa dönemde üretimi artırabilmek için yükselen maliyetlerle çalışırlar, bir başka
deyişle azalan verim yasasına tabidirler. Bu açıdan bakıldığında ancak fiyat artışları
olduğunda üretimi artırabilirler (Ara Aralık). Tam istihdam sınırına ulaşıldığında ise, artık
kısa dönemde üretimi daha fazla artırmak mümkün değildir ve talep artışları sadece fiyatları
(P) yükseltir (Klasik Aralık).


Leave a Comment

Loading...