Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Arz-Talep Kaymaları

                               Arz-Talep Kaymaları

Eğer, arz ve talep miktarı bağımlı değişkenini etkileyen ve her iki fonksiyonda da ortak
bağımsız değişken olan fiyat (P) değişebiliyor, buna karşılık maliyetler, teknoloji düzeyi, arzı
etkileyen diğer faktörler, tamamlayıcı malların fiyatları, rakip malların fiyatları, tüketicilerin
gelir düzeyi ve toplumun ortak beğeni ve alışkanlıkları sabit ise, bir Ceteris Paribus
durumu söz konusudur. Yani, diğer bağımsız değişkenler aynı kaldığında, malın piyasa
fiyatındaki herhangi bir değişikliğin arz veya talep miktarı üzerinde neden olacağı miktar
değişikliği, Arz (S) veya Talep Eğrisi (D) veya doğrusu üzerinde aranır.
Varsayım 1
S = ( P,C, U , W )
D = ( P, PT
PR
, , Y , T )
Ancak, yukarıdaki varsayımın tersi bir durum söz konusu ise, yani malın piyasa fiyatı
sabit, buna karşılık diğer bağımsız değişkenlerden birisi değişiyor ise, örneğin maliyet artışı
veya azalışı, ya da tamamlayıcı malın fiyatının artması veya azalması söz konusu ise, bu
durumda arz veya talep doğrusunun sağa veya sola doğru kayması söz konusu olacaktır


Leave a Comment

Loading...