Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Arz – Talep Dengesi Nedir?

Arz – Talep Dengesi Nedir?

Arz edilen miktarın talep edilen miktara eşit olması durumuna arz – talep dengesi
denmektedir. Bu eşitliği sağlayan ve farkedilir bir değişme eğilimi göstermeyen fiyat
seviyesine ise denge fiyatı denmektedir. Belli bir fiyattan arz edilen miktarın aynı fiyattan
talep edilen miktarı aşması durumunda ortaya bir arz fazlası çıkmakta ve bu da fiyat
seviyesinin düşmesine neden olmaktadır. Yine belli bir fiyattan talep edilen mal miktarının
arz edilen mal miktarını aşması durumunda ortaya talep fazlası çıkmakta ve fiyat
seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğu bir
ortamda, arz-talep bir araya gelerek piyasa dengelerini oluşturur.


Leave a Comment

Loading...