Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

ARZ Nedir?

ARZ Nedir?

Bir malın bir satıcısının (veya satıcılarının) bir piyasada belli bir zaman süresi içinde
ve başka değişkenler eşit varsayımı altında her fiyat seviyesinde satmaya hazır olduğu
(veya oldukları) mal miktarını gösteren bir eğri veya tablodur. Bir malı üreten veya ithal
eden firmaların her birinin ayrı bir arz eğrisi vardır. Buna firma arz eğrisi denir. Endüstriyi
meydana getiren bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına endüstri arz eğrisi adı
verilir. Arz eğrisi ile arz edilen miktar arasındaki ayrımı yapmak iktisatta esastır. Arz edilen
miktar, arz eğrisinin bir noktasının gösterdiği miktar rakamıdır.


Leave a Comment

Loading...