Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Antik Tragedya Ne Demektir?

Antik Tragedya Ne Demektir?

İ.Ö VI. yüzyılda yunanlı Thespis ile başlayan ve İ.S. I. yüzyılda Latin Seneca ile son bulan yediyüz yıllık bir süreç içinde yazılmış tragedyalardan her biri. En büyükleri Aiskhülos, sofokles ve Övripides’tir.


Leave a Comment

Loading...