Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Anlamsızlık Tiyatrosu Ne Demektir?

Anlamsızlık Tiyatrosu Ne Demekir?

 

İnsanın doğaya ve yaşama olan giderek artan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu ve yabancılaşmasını bir insanlık durumuymuş gibi kabul eden, bunun içinde alışa gelinmiş mantıksal gelişimi bozarak, öznelci idealizmin bir sonucu olarak değer tanımazlığa eğilimli,ikinci dünya savaşı sonrasında, özellikte Fransa’da yaygınlaşan tiyatro anlayışı.


Leave a Comment

Loading...