Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Allmande Nedir?

ALLEMANDE NEDİR?

Almanya’da doğan, 1550 yıllarında Fransa’ya geçen, ağırca tempoda tören dansı. Bu dansın karakteri 18. yüzyılda sanat müziğinde süitin bölümlerinden biri olmuş, başlangıçtaki özellikleriyle bağlılığı azalmıştır.


Leave a Comment

Loading...