Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ali Faik Ozansoy

Ali Faik Ozansoy, (d. 1875 – ö. 1 Ekim 1950). Şair.

1901’de Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Kaymakamlık, mutasarrıflık gibi memurluklarda bulundu. Mülkiye’de Fransızca öğretmenliği yaptı. Öğrenim yıllarında Servet-i Fünun’culara katıldı, 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna başkanlık etti. Özellikle Abdülhak Hamid ve Tevfik Fikret’in etkisinde şiirler yazdı.

İsmet Binar ve Nejat Sefercioğlu’nun hazırladığı “Ölümünün 20. Yıldönümü Münasebetiyle bir F. Ali Ozansoy Bibliyografyası” 1970’de yayınlandı.

Yapıtlarından bazıları: Fani Teselliler (1900), Temasil (1912), Elhan-ı Vatan (1915).

Ek Bilgi
Ali Faik Ozansoy Şiirleri


Leave a Comment

Loading...