Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ali Çetinkaya Kimdir?

Ali Çetinkaya Kimdir?

  • Ali Çetinkaya
Adı Soyadı: Ali Çetinkaya
Doğum Tarihi:1878
Doğum Yeri: / Afyon / Türkiye
Mesleği: Siyasetçi, Devlet Adamı

Yaşam Durumu: Vefat Etmiş
Ölüm Tarihi: 21 Şubat Pazartesi, 1949

Ali Çetinkaya

1878 yılında Afyon’da doğdu. Türk asker siyaset ve devlet adamı.
İlk ve orta öğrenimini Afyonda tamamlayan Ali Çetinkaya, Bursa Askeri Lisesi’nden sonra Harp Okulu’ndan mezun olup 20 yaşında teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldı. Yüzbaşı olana kadar Makedonya ve Arnavutluk dağlarında çetelere karşı Osmanlı varlığını savundu. 1907 senesinde “İttihat ve Terakki” içinde yer aldı. Hareket Ordusu ile beraber İstanbul’a girdi. 1919 senesinde Trablusgarp Cephesi’ne gönderildi ve burada Mustafa Kemal’in yanında bulundu. Balkan ve 1. Dünya Savaşlarında çeşitli cephelerde savaştı. 15 Mayıs 1919 günü İzmir’e asker çıkaran Yunanlılar 28 Mayıs’ta ise Ayvalık’a çıkmak istediler. İstanbul’dan “bırakın çıksınlar!” şeklinde emir gelmesine rağmen Ali Bey Yunan’a ilk kurşunu atarak direnişi ve Milli Mücadeleyi resmen başlatıyordu. Ali Bey, 1919’da yapılan seçim sonunda Afyonkarahisar Mebusu olarak Osmanlı Mebusan Meclisi’ne girdi. Ancak kısa bir süre sonra İngilizler tarafından tutuklanarak birçok vatansever gibi Malta’ya sürüldü. Malta’dan kurtulup yurda tekrar döndüğünde TBMM açılmıştı ve Atatürk onu ve bazı arkadaşlarını bekliyordu. Doğal olarak Ali Bey’de ilk mecliste Afyonkarahisar Milletvekili olarak yerini aldı.
Doğudaki kürt isyanlarından sonrası kurulan Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanlığına getirildi.
16 Şubat 1934’te ise Bayındırlık Bakanlığına seçildi. Çetinkaya, ulaştırma işlerinin bayındırlıktan ayrılması üzerine oluşturulan Ulaştırma Bakanlığının 3 Nisan 1939 tarihinde ilk bakanı oldu. Pek çok yabancı kuruluşun millileştirilmesini sağladı.
Memleketin demir ağlarla örülmesinde payı büyüktür. Soyadı Kanunu çıkınca Atatürk kendisine ‘Çetinkaya’ soyadını verdi.
1946 yılına kadar aralıksız Afyonkarahisar Milletvekilliği yapan Ali Çetinkaya, çok partili sisteme geçildikten sonra Demokrat Partinin seçimleri kazanması üzerine, o yıl seçilemedi ve Milletvekilliği sona erdi. 21 Şubat 1949’da İstanbul’da vefat etmiştir.

Leave a Comment

Loading...