Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Alfred Sisley Kimdir?

Alfred Sisley, 30 Ekim 1839′da İngiliz anne ve babadan Paris’de dünyaya geldi.

18 yaşındayken, babası tarafından Londra’ya ticaret tahsiline gönderildi, ancak resme olan tutkusunun önüne geçemeyerek tekrar Paris’e döndü. Daha sonra, 1862′de «Ecole des Beaux-Arts» Güzel     Sanatlar Okulu’na yazılarak Gleyre’in atelyesinde çalışmaya başladı. Burada Gleyre’in öğrencilerinden Monet ve Renoir’la arkadaşlık kurdu. Sisley, açık hava çalışmalarına bayılıyordu. Monet ile Renoir’ı da peşinden sürükledi. Daha sonraki yıllarda Bazille’de bu küçük gruba dahil oldu.

Bu sanatçıların izlenimciliğinin doğmasına olan katkıları büyüktür. 1863′de Gleyre’in atelyesi kapanınca kurslar da sona erdi. Ama kısa bir süre sonra yâni 1865′de Lisley, Monet, Pissarro ve Renoir’la birlikte Fontainebleau Ormanı yakınında Marlotte’un atelyesine devam etmeye başladı.

İzlenimciliğin yaratıcılarından biri olan Sisley’in natüralist resimden izlenimci resme geçişte büyük bir yeri olmuştur. Renoir, Monet gibi arkadaşlarıyla sık sık Normandiya’ya veya Paris yakınlarındaki kır yahut koruluklara gidip açık hava çalışmaları yapmaktaydı. Bazan aynı motif üzerinde de çalışıyorlardı.

1866 yılında evlendi ve sonraki yıllarda iki çocuğu dünyaya geldi.

1869 yılında Paris’teki Guerbois’nin kahvehanesinde izlenimci bir grup doğuyordu. Bir süre sonra ilk savaşlar başladı. Genç ressamların tanınıp ün sâhibi olmaları için Yıllık Resmî Sergi’lere katılmaları şarttı. Ama bu sergilere kolay kolay kabul edilmiyorlardı. Sisley, bu Resmî Sergi’lerden 1866 ve 1868 yıllarında yapılanlarına katıldı ama 1868′deki sergiye gönderdiği eserleri sergi jürisi tarafından geri çevrildi. 1870 yılındaki sergide ise iki Paris manzarası sergileyebildi.

Prusya Harbi’nin başlaması üzerine muhtemel olarak Paris’te kaldı. Renoir’le beraber Louveciennes’de bulundu. Bu arada babasını kaybettiğinden savaş sonrası kendini büyük ekonomik zorluklar içinde buldu. Ancak, 1872 yılında Durand-Ruel tarafından İngiltere’de düzenlenen bir sergide eserlerini sergiledikten sonra durumunu biraz düzeltebildi.
Sonraki yıllarda Argenteuil, Louveciennes, Port Marly’de çalıştı ve en güzel manzaralarını meydana getirdi. Bu manzaralarından bazılarını izlenimcilerin 1874 yılındaki sergisinde sergilendi. Ve teşhir edilen öbür sanatçıların eserleri gibi kendisininkiler de büyük bir ilgi topladı.

1874 yılında ünlü bariton Jean-Baptiste Faure tarafından İngiltere’ye dâvet edilen Sisley, burada başarılı birçok peyzaj hazırladı. Buna rağmen içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar kendisini bir hayli sarsmaktay’dı. 1875′de sattığı tablolar yıllık bilânçosunu doğrultmasına kâfi gelmedi.

Fransa’ya dönüşünde Marly-le-Roy’a yerleşen sanatçı, daha sonraları Sèvres, Veneux-Nadon, Sablons ve Mo-ret-sur-Loing’da bulundu. Bu arada izlenimci yâni empresyonist ressamların düzenledikleri sergilerin İkincisine (1876), üçüncü (1877) ve yedincisine (1882) katıldı. Dördücü (1879), beşinci (1880) ve altıncı (1881) sergilere bazı nedenlerden dolayı katılmadı. Bu arada 1883 yılında Durand-Ruel, yalnız Sisley’in eserlerinden oluşan bir sergi düzenlemişti ama istenilen ilgi ve gelir sağlanamamıştı. Açıkçası bir tek tablo bile satamamıştı. 1890′dan itibaren Société National’in yıllık sergilerine katılmaya başladı.
1881′de Wight adasına yaptığı kısa bir gezi ve 1897 yılında son olarak gittiği İngiltere’de kaldığı kısa süre hâriç tutulursa ömrünün geri kalan kısmını Seine ve Loing nehirleri kıyılarında geçirdi. Sisley, 1899 yılında Moret-sur-Loing’de tutulduğu gırtlak kanserinden kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu.

Bu başarılı izlenimci ressamın gerçek değeri ise ancak ölümünden sonra anlaşıldı.


Leave a Comment

Loading...