Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Alan Çalışması Standartları( Field Work Standards) Ne Demek?

Alan Çalışması  Standartları( Field Work  Standards) Ne Demek?

Alan çalışması standartları, denetim görevini yerine getirmek için gerekli çatıyı kurar. Alan Çalışması
standartlarının amacı, denetçinin izlemek zorunda olduğu amaçlı, dengeli ve sistematik aşamaların
kriterlerini koymak, çatısını oluşturmaktır


Leave a Comment

Loading...