Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Aktüer(Actuary ) Ne Demek?

Aktüer(Actuary ) Ne Demek?

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik
teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve
teknik esasları hazırlayan kişidir.


Leave a Comment

Loading...