Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ahmet Hamdi Akseki Kimdir?

Ahmet Hamdi Akseki Kimdir?

Ahmet Hamdi Akseki

 

Adı Soyadı: Ahmet Hamdi Akseki
Doğum Tarihi:1887
Doğum Yeri: Akseki / Antalya / Türkiye
Mesleği: Din Alimi

Yaşam Durumu: Vefat Etmiş
Ölüm Tarihi: 9 Ocak Salı, 1951

Ahmet Hamdi Akseki

Diyanet İşleri eski Başkanı
Akseki, Güzelsu’da 1302 (1887) yılında dünyaya geldi. Babasının adı Mahmud Efendi, annesinin Hatice Hanımdır. Kuran’ı Kerim’i babasından öğrendi, Mecidiye medresesinde eğitim gördü. Ödemiş’teki dini ilimler tahsilinden sonra İstanbul’a geldi. Fatih’te eğitimine devam etti. Darülfünun Ulumi Aliye-i Diniye’yi, Darülhilafetil Aliye’yi, Medresetül Mütehassısîn’i birincilikle tamamladı. Dersiam oldu. Sebilürreşad, Selamet, Mahfil, Yeşilay, İslam-Türk Ansiklopedisi gibi mecmualarda yazı yazdı. Kürsü Şeyhliği, muallimlik, medrese hocalığı görevlerini yaptı. Balkan savaşı öncesi Sebilürreşad dergisinin muhabiri olarak Bulgaristan’a gitti, oradan mektuplar gönderdi.
Milli mücadele döneminde muhabirlik görevini bırakarak destek olmak için Ankara’ya geldi. 1923 yılında Darülhilafe’leri ıslah eden Akseki, Atatürk’ün övgüsüne mazhar oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hadis müderrisi ve diyanet azası, Rıfat Börekçi’nin yardımcılığını yaptı.
1947’de Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı oldu. 9 Ocak 1951 yılında bu görevdeyken vefat etti.
Eserleri
Rûh ve Bekâ-yı Rûh
Dini Dersler
Yavrularımıza Din Dersleri
İslam Dini Fıtridir
Garanik Meselesi
Mezâhibin Telfikı
Çocuklara Armağan
İslamda İktisat ve Tasarruf
Tayyare ve Kuvvet
Ahlak Dersleri
Askere Din Dersleri
Köylüye Din Dersleri
Velasr Suresinin Tefsiri
Peygamberimiz Hz.Muhammed ve Müslümanlık
Peygamberimizin Vecizeleri
Yeni Hutbelerim
İslam Dini
İslam fıtri, tabii ve umumi bir dindir
İmam Gazali’nin Ruh Nazariyesi
İman ve İrade Kudreti
Tacu’l-arus Tercümesi
İslamda ahlakın mahiyeti
Medeni Dünyanın Dine Dönüşü
İrade-i Cüziyye
Akaid-i islamiye
İbn-i Sina Felsefesi
Namaz Surelerinin Türkçe Terceme ve Tefsiri (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 18. Baskı, 2006)

Leave a Comment

Loading...