Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Agora Ne Demek?

Agora Ne Demek?

Pazar yeri anlamına gelirAntik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve Diyonizos Şenlikleri Atina’daki Akropolis’in güneydoğu yamacına alınmadan önce oyunlar pazar yerinin basamaklı tarafında oynanırdı. Seyirciler basamaklara otururdu.


Leave a Comment

Loading...