Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ağ Analizi Ne Demek?

Ağ Analizi Ne Demek?

 

Bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösterir. Model oluşturma
tekniklerindendir. Bu teknik, bir projenin kaynaklarının ve süresinin, bölümlere ayrılmasını veya bir
faaliyet planının daha küçük işlere bölünmesini amaçlar. Her bir görevin, görev süresinin belirlenmesi,
bir görev başlamadan hangi görevin tamamlanması gerektiğinin belirlenmesini içerir.


Leave a Comment

Loading...