Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Acyocu Nedir?

Acyoculuk yapan ve bunu kendine iş edinen kimselere “acyocu” denir. Spekülatör da denebilir. Acyoculuk; herhangi bir hisse senedi, tahvil ve benzeri gibi değerler için, bir takım yasa dışı ve hileli yollarla borsada değer yükseliş ve düşüşlerini kendisi yaratıp çıkar sağlamaya çalışmaktır. Acyoculuk teriminin ayrıca kanunun yasaklamadığı bayağı “spekülasyon” kavramıyla da eş anlamda kullanıldığı görülmektedir.


Leave a Comment

Loading...