Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Açık Poliçe Nedir?

Bu terim,en çok nakliyat sigortacılığında kullanılır. Alıcı ve satıcı malın ne zaman ve hangi araçla nereye gönderileceğini önceden saptamışlarsa sigorta işlemi normal olarak yapılır. Ancak gönderilecek emtianın çok çeşitli olduğu ve gönderilmesi sırasında borsa da!galanmalarına göre gidiş limanını değiştirmek ihtimali varsa bütün bilgileri önceden sigorta poliçesine geçirmek olanağı yoktur. Bu bakımdan eksik bilgiler sonra tamamlanmak şartıyla yapılan sigorta sözleşmesine açık poliçe veya açık sertifika denir. Açık poliçe sisteminde, genellikle malın cinsi, ne ile gönderildiği ve sigorta tazminatından kimlerin yararlanacağı sözleşme yapılırken açıklanır. Eksik bilgiler sonradan sağlanır ve sözleşme tamamlatılır.


Leave a Comment

Loading...