Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Açık Piyasa İşlemleri (Api) Ne Demek?

Açık Piyasa  İşlemleri (Api)  Ne Demek?

Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması
amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının (kesin alım, kesin satım, geri satım vaadiyle alım
(repurchase agreements), geri alım vaadiyle satım (reverse repurchase aggrement)) yapılması
işlemleridir. Bankalararası Para Piyasası işlemleri de “Açık Piyasa İşlemleri” kapsamı içerisindedir. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde bu tür işlemler, Açık Piyasa İşlemleri ve Para Piyasası
Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.


Leave a Comment

Loading...