Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Açık Ekonomi Nedir?

Açık Ekonomi Nedir?

Diğer ülke ekonomileriyle mal-hizmet ticareti, sermaye emek hareketinin serbest olduğu ekonomi;
ithalat ve ihracat üzerinde herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı veya faktör hareketlerinin karşılıklı
olarak serbest olduğu ekonomidir.


Leave a Comment

Loading...