Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Acenta Nedir?

Acenta Nedir?

Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye
dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi
veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimsedir.


Leave a Comment

Loading...