Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Abdülhalim Efendi Kimdir?

 

1798′de Mimarlar Ocağı’na girdi. III. Selim’in Avrupa’dan getirdiği hocalardan ders aldı. Mühendishanede kalarak hocalık yaptı. 1824 yılında mühendishanenin en kıdemli hocasıyken Sultan II. Mahmut tarafından başmimarlığa yükseltildi. 1825 yılından 1831′e kadar başmimar unvanını taşıdı. Mimarlar Ocağı’nın kaldırılmasının ardından başmimarlığın yetkisi altındaki işler farklı müdürlüklere dağıtıldı. Başmimarlığa eşdeğer, Ebniye Müdürlüğü’ne getirildi. Bir süre Gelibolu’da idari bir göreve gönderildi. Sonra, Su Nazırlığına getirildi. Osmanlı’nın son döneminde bir çok önemli esere imza attı. 1852 yılında, 54 yıllık mimarlık kariyerine sahip başmimar olarak emekliye sevk edildi. 1855 yılında vefat etti. Eyüp’te Taşlıfurun Dergahı’na defnedildi.


Leave a Comment

Loading...